Tuesday 15 September 2020

Intervensi Pentaksiran Psikometrik - Konstruk: Eksistensial

Pentaksiran Psikometrik (PPsi) telah dimulakan dengan mentadbir ujian, mengira skor, mentaksir skor dan akhirnya membuat intervensi. Pada hari ini Intervensi Pentaksiran Psikometrik telah dilaksanakan supaya murid-murid lebih mengetahui potensi dan kecenderungan diri dengan lebih mendalam berdasarkan kebolehan, minat dan keupayaan murid. 

Tajuk: Kau Yang Teristimewa

Tarikh: 15.9.2020

Masa: 8.30 hingga 9.30 pagi

Sasaran: Murid-murid Tahun 6

Objektif: Pada akhir aktiviti, murid dapat:

1. Mengekspresikan penghargaan kepada diri dan orang lain

2. Menyatakan kepentingan menghargai diri sendiri dan orang lain

Keberhasilan: Murid menghargai diri dan orang lain.


Murid diminta menghasilkan sekeping kad kepada insan tersayang

Murid menulis kata-kata penghargaan 

Tekun menulis

Murid menerangkan hasil karya kepada rakan-rakanAntara hasil kerja murid

No comments:

Post a Comment