Tuesday 6 October 2020

Intervensi Pentaksiran Psikometrik - Konstruk: Muzik

Pada hari ini Intervensi Pentaksiran Psikometrik telah dilaksanakan supaya murid-murid lebih mengetahui potensi dan kecenderungan diri dengan lebih mendalam berdasarkan kebolehan, minat dan keupayaan murid. Pada akhir program, murid boleh mencipta lirik lagu secara kreatif serta mengekspresi pemikiran dan perasaan mengikut ritma

Tajuk: I Can See Your Voice

Tarikh: 5.10.2020

Masa: 8.30 hingga 9.30 pagi

Sasaran: Murid-murid Tahun 6

Keberhasilan: Murid boleh menghasilkan idea dalam bentuk lirik lagu.


Murid-murid khusyuk mencipta lirik lagu

Murid membuat aktiviti mengikut SOP (patuhi dengan penjarakan fizikal)

Murid mencari idea mencipta lirik lagu

Murid bersungguh-sungguh menulis lirik lagu


Guru membimbing murid

Hasil kerja murid


No comments:

Post a Comment