Tuesday, 29 June 2021

Taklimat Dapatan Minda Sihat Dalam Sistem e-Perkhidmatan Kaunseling Murid (SePKM)

Tarikh: 29 Jun 2021
Hari: Selasa
Masa: 8.00 malam hingga 10.00 malam
Pelantar: Google Meet
Sasaran: Jurulatih Utama SePKM Negeri Selangor

Kehadiran GBKSM secara dalam talian Google Meet

En Mohd Ezuari bin Ahmad, Penolong Pengarah Unit HEM JPN Selangor


En Khairul Azwar bin Ismail, JU SePKM Negeri Selangor


No comments:

Post a Comment