Monday 6 November 2023

Majlis Penyampaian Sijil Dan Hadiah Anugerah Murid Contoh 3S (Senyum, Salam, Sapa) Bulan Oktober 2023

Syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapatlah Unit Bimbingan dan Kaunseling meneruskan agenda rutin setiap bulan iaitu Majlis Penyampaian Sijil dan Hadiah Murid Contoh 3S bagi bulan Oktober 2023. Tahniah kepada barisan pemenang yang menerima anugerah 3S kali ini. 
Berikut merupakan senarai nama pemenang anugerah 3S bulan Oktober 2023:


Lensa kamera sepanjang majlis berlangsung: 

Anugerah Murid Contoh 3S Bulan Oktober (Sesi Pagi)

Anugerah Murid Contoh 3S bulan Oktober (Sesi Petang)

No comments:

Post a Comment