VISI & MISI

VISI PERKHIDMATAN
BIMBINGAN & KAUNSELING


Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling menjadi peneraju utama dalam mewujudkan suasana yang teraputik dan kondusif di sekolah


MISI PERKHIDMATAN
BIMBINGAN & KAUNSELING

Menguruskan program dan aktiviti bimbingan dan kaunseling dengan cekap dan berkesan
Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran intelek (IQ), emosi yang tinggi (EQ) dan berakhlak mulia (SQ)
Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik
Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling
Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid
Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan dalam kalangan murid 

No comments:

Post a Comment