FALSAFAH

Bahawasanya setiap murid mempunyai potensi yang boleh digemblengkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang cekap, berkesan dan beretika dengan berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dalam aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh.

No comments:

Post a Comment