PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

PRINSIP PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, jantina, kedudukan, perlakuan dan fizikal.FALSAFAH

" Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain "

VISI

Sistem Pengurusan & Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya Yang Cemerlang Dan Berkualiti

MISI

Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani , emosi, rohani, intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya

MATLAMAT
  • Memberi budaya kasih mesra dan saling membantu dalam kalangan pelajar. 
  • Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan.
  • Memupuk potensi / bakat kepimpinan dan menjadi individu yang peka, bertimbang rasa, taat, menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk.
  • Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain, PRS dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salah laku di kalangan pelajar

No comments:

Post a Comment