KELAB BIMBINGAN & KAUNSELING

VISI

Untuk mengembang, mencungkil bakat dan kemahiran pelajar dalam pelbagai bidang serta mengisi minat, hobi atau kegemaran pelajar secara terancang, berhalatuju, sistematik dan bermanfaat untuk jangka masa pendek dan panjang

MISI

Menyumbang ke arah kecemerlangan kurikulum sekolah bagi mencetuskan generasi pelajar yang berketrampilan yang seimbang dalam bidang pendidikan akademik dan bukan akademik selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan wawasan pendidikan


No comments:

Post a Comment