OBJEKTIF

Guru Bimbingan & Kaunseling menghayati bahawa memenangi jiwa murid merupakan teras perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling di sekolah.

Sebagai perkhidmatan yang mesra, selesa dan kondusif kepada murid untuk menyuarakan isi hati dan permasalahan mereka, seterusnya dapat membuat keputusan yang wajar dan betul.

Agar Guru Bimbingan & Kaunseling boleh mendahului (win over) jangkaan tindakan-tindakan yang di luar norma sosial dalam kalangan murid-muridnya.

Agar murid boleh meneroka peluang dan ruang kerjaya yang sesuai dengan personaliti mereka.

No comments:

Post a Comment