Wednesday 4 August 2021

Anugerah Kelas Terbaik PdPR Bagi Bulan Jun dan Julai 2021

Bagi menghargai jasa guru-guru dan murid SKTPP menjalankan sesi PdPR , Unit Guru Penyayang SKTPP bersama pentadbir telah menampilkan satu program yang dinamakan Anugerah Kelas Terbaik PdPR. Program yang dimulakan selepas cuti pertengahan tahun ini di rekodkan setiap hari berdasarkan kehadiran murid dan dinilai selama 2 bulan berturut-turut.

Objektif utama program ini diadakan adalah untuk ;

  • Meningkatkan penglibatan murid-murid dalam kelas PdPR.
  • Memotivasikan murid-murid dalam meningkatkan pencapaian akademik.
  • Mewujudkan persaingan yang sihat antara kelas-kelas yang terlibat
Kriteria pemilihan untuk Anugerah Kelas Terbaik PdPR ini adalah seperti berikut;

  • Peniaian yang dibuat menggunakan laporan kehadiran murid 
  • Penilaian dibuat dalam tempoh 2 bulan sekali.
  • Sijil penghargaan akan diberikan kepada kelas yang mendapat purata peratus paling tinggi sepanjang penilaian dibuat.
  • Hadiah akan diberikan kepada kelas yang mendapat purata peratus paling tinggi sepanjang penilaian dibuat
Tahniah dan syabas kepada kelas-kelas yang berjaya mendapat Anugerah Kelas Terbaik PdPR bagi bulan Jun dan Julai. Semoga anugerah ini memberikan motivasi kepada guru-guru dan murid-murid meneruskan usaha meningkat penglibatan dalam PdPR.

Tahniah juga kepada semua murid, guru dan ibu bapa yang sentiasa mengambil cakna bekerjasama membantu melancarkan normal baharu pembelajaran secara PdPR ini.

"Murid disayangi, PdPR diserta, Guru dihormati"

No comments:

Post a Comment